O autorce Kontakt Galerie
Gobelíny Obrazy Sochy

Arteterapie v Anglii

III. díl Rudolf Steiner  a arteterapie

Rudolf Steiner, dr. filosofie se narodil v roce 1861 v Kraljevci  Rakousko- Uherské monarchii, v rodině rakouského železničního úředníka. Ve Vídní maturoval na reálném gymnasiu. Ve Výmaru v roce 1889 ukončil universitní studia v oborech matematiky, přírodních věd, filosofie, literatury, psychologie a medicíny. Jeho doktorská práce se zabývala pracovním vydáním „Goethových přírodních věd.“ Pracoval jako vydavatel, redaktor, spisovatel. Píše se rok 1894 a Steiner vydávál hlavní filosofické práce a také „Filosofie svobody“. Zakládá domovské sídlo pro růžné druhy umění a středisko duchovědné práce a antroposofické hnutí stavěl podle vlastních architektonických plánů. Toto sídlo je nazvané Goetheanum a je v Dornachu ve Švýcarech. Zde se i v současné době provádí léčba uměním a nová léčba rytmickým tancem, určité pohyby představují samohlásky, jiné souhlásky. Rudolf Steiner také pracuje jako malíř a sochař. Jeho sochy jsou tvořené v duchu christianologie, např. velká postava Krista. Dle christologie skrze mystérium na Golgotě, ukřižování Krista, a křtem v Jordánu Vstoupil Bůh do člověka Ježíše. Domov člověka je v mimozemské a duchovní sféře.  

Steiner přednáší před širokou veřejností evropských měst o filosofických, historických a  náboženských otázkách svoje ideje o trojčlennosti sociálního organismu, svobodného školství, průmyslu,zemědělství, lékařství…Rudolf Steiner umírá roku 1925 v Dornachu ve Švýcarech. Výsledky jeho duchovědné práce bylo v naplňování poslání antroposofie. Steiner je označován za vědce zpočátku okultního, později za spirituálního. Sám sebe z dochovaných zpráv považoval za vědce spirituálního.

Obrazem Steinerova člověka je svobodný duch. Povinnost člověka se svobodným duchem je překlenutá láskou. Vztah Státu a člověka je ve zpětném působení státu na člověka.

Svobodný duch jak nazývá Steiner obraz člověka, v němž se uplatňuje svoboda vůle, motivovaná mravním zákonem, který je motivován sám sebou. Morální intuice vyvěrající z autentického prostého bytí. To je již zmiňovaná povinnost která je překonaná láskou, v níž je uskutečněný individuální motiv vůle.

Steiner, ve svých objevných prácech pracoval s objevnou intuicí. Steiner byl první, kdo objevil účinek jmelí, které údajňe roste nezávisle na látkovém složení. Schopnost jmelí duchovně žít, vzniká přetvářením života pomocí kosmických a éterických sil, dle názoru Steinera. Jmelí dle Steinerovi teorie, je po léčitelském zpracování, vhodný k léčbě rakovinných onemocnění. Seznamujeme se s antroposofickou medicínou, která úzce navazuje na Hahnemannův „Organon léčebného“ a jeho výzkumy homeopatické. Homeopatie vychází z reakcí životní síly na určitý lék připravený přírodní léčbou.

Jmelí je dle anthroposofické medicíny zvláštní rostlina, ignorující prostor i čas. Podle Steinera vlastně účinek jmelí, údajně nezávisí na látkovém složení. Jmelí považoval za léčebný prostředek budoucnosti.

Knižní publikace o antroposofické medicíně, však u nás zatím vydaná nebyla. V zahraničí existuje především základní kniha Steinerových přednášek z roku 1922- 28. Existují továrny farmaceutické, které vyrábějí speciální léky dle Steinerových doporučení a to, pokud je mi známo ve Švýcarech. Lék ze jmelí se vyrábí pod obchodní značkou Viskum Album

Myšlenky Steinera jsou takové, že lidské individuum je pramenem veškeré mravnosti a středem pozemského života. Stát je společenství, které vyplývá jako důsledek z individuálního dění a zpětně působí na individuum. Dle Steinera nutně zakrní jedinec, který vede dloučený život od lidské společnosti. Vždyť proto se tvoří společenský řád, aby zpětně  působil příznivě na individualitu jedince.

Steinerovi šlo v první řadě o osvobození individua a jeho tvořivých sil. Individualita je důležitější než státní společenství všech národů.

Další kapitola - Arteterapie a pacienti v Sue Ryder Home | Zpět

 

Nahoru