O autorce Kontakt Galerie
Gobelíny Obrazy Sochy

Arteterapie v Anglii

IV.   Arteterapie a pacienti v Sue Ryder Home

Při své terapeutické práci Sue Ryder homu v Ely jsem sledovala a spolupracovala se skupinou třinácti pacientů: Betty, Carol,
Julie, Jimmy, Joan, Karen, Lecy, Linda,Dolly, Rory, Regi, Rory, Peter.
Všichni pacienti se pohybovali na vozících. Zaměstnanci, kteří o ně pečovali mne sledovali se zvědavostí a nedůvěrou.

Paní Joan patřila k pacientům s jasným rozumem. Měla ochrnutou pravou ruku a pravou stranu těla. Levou rukou se zájmem tkala tapiserii dle kopie z anglické knihy „ Zahrada abecedy“. Realizovala výšivku, kolorovala koláže, malovala olejem, první plány krajiny, figury na plátně. Kraslila tužkou a později křídovým pastelem podle mnou předkreslených  motivů květin, stromů, portrétů a postav.

Pani Linda Grens, s kterou jsem pracovala tři měsíce, se ráda věnovala cvičením při motorických poruchách. Tkala vlastní tapiserii, háčkovala, kolorovala, předkreslené skicy portrétů, postav olejovými barvami a akvarelem. Tvořila i vlastní malby po výkladu o studených barvách a proporcích. Do terapeutického sálu přijel na vozíku poprvé a naposledy Regi Furness, který je již v homu 7 let. |Je velmi milý. Po celou dobu mého pobytu mne zdravil zvednutím pravé ruky a oslovením „Hi“. Přes den často spal. Maloval vázu s rozkvetlou větví, kterou jsem natrhala v zahradě obklopující Palace Green. Jako většina pacientů kreslí pastelem plynulé tvrdé tahy. Dlouho kreslí jednotlivé části vázy a větve. Práci jsme dokončili společně. Pan Rory  Dobbin uzavírá tento den. Kreslí barevnými pastely v horizontále, bílá čára přetíná po celé šíři šedivý papír. Výhled do zahrady, Rory je ochrnutý na pravé straně těla. Bývalý učitel, irský kapitán v anglické armádě, říká, že již nebere život vážně. Odpovídám, že tvorba léčí ducha i tělo. Je to „ good fun“, poznamenává Rory. Později změnil názor. V umělecké práci pokračoval na portrétu který modeloval z hlíny, která tišila jeho bolest. 

V terapeutickém sálu malovala skupina pacientů Joan, Betty, Regi, Rory. Někteří klienti odmítli spolupracovat. Připravuji koláže z látek. Pacienti  dokolorují kompozice barvou. Dokončuji kresbu s Joan. Začala vždy pastelem kreslit v pravém rohu. Za měsíc již velce rozvrhovala kompozici po ploše papíru. Plánuji si práci s pacienty. Musím připravit jádro z hlíny pro Roryho autoportrét. Přípravit osnovu na rámy a karton na tapiserii. Uvědomuji si, že nelze nutit pacienty k léčbě autorskou metodou arteterapie. Na vozíků přijela paní Betty Blackwell, která kreslí suchým pastelem vázu s rozkvetlou větví. Betty si vybrala barvu modrou, červenou, žlutou, tmavě zelenou jsem vybrala sama . Betty maluje novou studii. Nevím, zda pochopila můj výklad o proporcích  objemových těles a barvách. Vzpomínám na návštěvu ve Fitzwilliam muzeu, které je bohaté na egyptské sbírky, sochy  z období helenismu. Našla jsem tam, originál Van Goghova obrazu, který tvořil v Holandsku. Nepoznala bych jeho rukopis. Realistická krajina v tmavých odstínech šedí, zelení a hnědí. Byly tam zajímavé obrazy anglického umělce, který se svou ženou do Austrálie na lodi. Obraz dramatických modří a šedí odrážejících se na rozbouřeném moři. Autobiografický příběh. Pacienti, kteří byli více pohyblivý na vozících a zajímali se o obrazy tak prošli uměleckou terapií. 

Joan pracuje na velké koláži, a to na téma jaro.Velkorysou kompozici koloruje mastným pastely, předchází výklad nad obrazem od A. Muchy „ Jaro“. Aktivistka Genni vystřihuje velké květy z barevného papíru a ptá se Jimmyho, který leží na pojízdném lůžku a je nemocen huntingtonovou nemocí. Ptá se ho jak se cítí. Jimmy mlčí.Jimmy a Joan pracují společně. Jimmy se na nás dívá. Dle první skicy Joan rozvrhuje první plán kompozice. Joan tuto koláž nikdy nedokončila. Kvetou stromy s růžovými květy a narcisy to je znamení, že přichází anglické jaro.

Pacientka Dolly přes svůj vysoký věk malovala z vnitřní potřeby. Má pouze vzdálené příbuzné.Občas za ní přišla žena, která s ní kolorovala vnitřek v Ely, kresbu, kterou jsem pro ni připravila. Její bratr jí zemřel. Byl to malíř z povolání. Dolly maluje akvarelem květinu ve váze. Má obrovský cit koloristy. Den míjí jako ostatní dny, Kreslím předlohy pro pacienty. Přivezly sochařskou hlínu. Je pátek . Přišel Peter, který má zde krátký pobyt, pohybuje se na vozíku. Začínáme s kresbou portrétu, dle kterého  později modelujeme skutečný portrét v hlíně. Připravuji z hlíny přibližný portrét Petra, který již v dalších hodinách pracuje sám. Dotek s hlínou je pro něj důležitý.                         

Bydlím v pokoji „Daisy“. V následujícím pokoji bydlí žije Jimmy. Zemřela mu matka. V Sue Ryder Home je asi od listopadu. V noci křičí. Přes den je klidný. Při koncentračních cvičeních vrací podaný tenisový míček.

Většina pacientů nemá v sobě vypěstovanou vůli k tvořivosti. Výtvarná práce je zaujme na moment. Pak již odjíždí z terapeutického sálu do velkého pokoje v Green Palace. Zde sedí v kruhu celé dopoledne. Sledují video nebo televizi. Smluvené schůzky nedodržují. Způsobuje to zřejmě jejich onemocnění a rezignace. Jejich pobyt v Sue Ryder Home bývá doživotní.      

Carol zpívala a z předkreslených skic si vybrala tvář princezny Diany. Před těžkým onemocněním, které ji upoutalo na lůžko, psala příběhy. Její písmo mělo citlivost, s jakou jsem se po celý život nesetkala. Její muž žije ve Švýcarech. Často mu psala dopisy, které nikdy neodeslala. Objevovalo se tam jméno Jasper, jméno jejího pejska. Občas křičela „no, no“, a nikdo k ní nesměl. Ráda jsem se procházela po nábřeží d´Orsay s malými čluny a plachetnicemi, které seděly za deště v řadě , kryté pod různobarevnými deštníky.

Julie je štíhlá šedovlasá dívka. V noci bloudila po chodbách za těchto dlouhých nocí, kdy jsme obě nespaly. Jedla a pila sama. Připomínala mi bloudící Ofélii. Mnozí pacienti byli závislí na péči ošetřovatelů, Julie zvládla osobní hygienu sama. Pacienti tráví as ponejvíce pasivně před televizí a videem, a proto je tvořivá kreativita, arteterapie, nutným stimulem u poškozených pacientů. Význam arteterapie je obecně nenahraditelný u zdravotních poškozeních a u citových poruch.

Další kapitola - Arteterapie a pacienti v Sue Ryder Home | Zpět

 

Nahoru